Životna sredina jedna je od najvažnijih oblasti kojom je neophodno baviti se kontinuirano i temeljno. Zajedničkim delovanjem svih relevantnih institucija, ali i samih građana štiti se biodiverzitet, vrednuje se životna sredina i obnavljaju se prirodni resursi.

Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene

 

Republika Srbija je zvanično otvorila pristupne pregovore sa Evropskom unijom 21. januara 2014. godine. Jedno od najzahtevnijih i najizazovnijih pregovaračkih poglavlja je Poglavlje 27, koje se tiče životne sredine i klimatskih promena. Poglavlje 27 obuhvata čak jednu trećinu od ukupnog broja svih propisa Evropske unije i obuhvata oko 700 pravnih akata i 200 glavnih direktiva, propisa i odluka. Ekonomski izazovi aproksimacije u oblasti životne sredine su značajni. Na osnovu stanja infrastrukture u Republici Srbiji, procenjuje se da će ukupni troškovi za sprovođenje svih pravnih tekovina Evropske unije u oblasti životne sredine biti oko 10 milijardi evra, od čega najveći trošak odlazi na sektor voda, nakon čega slede sektori otpada i industrijskog zagađenja. Zaštita životne sredine je pitanje koje se tiče svih nas, jer predstavlja pokazatelj društvenog napretka, a njeno očuvanje znači kreiranje zdrave i održive budućnosti.