Dalja implеmеntaciјa Stratеgiје za aprоksimaciјu u оblasti živоtnе srеdinе

Projekat „Dalja implementacija Stratеgiје za aprоksimaciјu u оblasti živоtnе srеdinе“ usmeren je na pružanje podrške resorsnom Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, u cilju jačanja institucija i strateškog planiranja u okviru Poglavlja 27. Projekat omogućava usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena, obuhvatajući aktivnosti koje se odnose na tri glavne komponente: jačanje institucija za sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine, unapređenje kapaciteta za planiranje sprovođenja direktiva Evropske unije koje zahtevaju značajna finansijska ulaganja (posebno u oblasti voda i otpada), kao i jačanje kapaciteta za investiciono i finansijsko planiranje projekata u oblasti životne sredine.

U cilju jačanja institucija za sprovođenje zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine priprema se Akcioni plan za unapređenje i jačanje administrativnih kapaciteta (APACD), koji obuhvata procenu institucionalnih kapaciteta neophodnih za dalju implementaciju i usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Životna sredina, kao jedno od najskupljih pregovaračkih poglavlja, zahteva velike investicije, posebno u sektorima kao što su upravljanje vodama i upravljanje otpadom. Osam Specifičnih planova za implementaciju direktiva u oblasti zaštite životne sredine (DSIPs) pripremaju se kao deo projekta „Dalja implementacija Stratеgiје za aprоksimaciјu u оblasti živоtnе srеdinе“, kako bi se isplanirale mere i troškovi za dostizanje zadatih ciljeva u najzahtevnijim sektorima, ali i dalje smernice za usklađivanje strateškog i pravnog osnova Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije.