Beograd, 27. april 2018. – Seminar „Specifični planovi implementacije direktiva u sektoru otpada” održan je u Privrednoj komori Beograda, u okviru projekta „Dalja implementacija Strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine – EAS”, koji finansira Evropska unija. Učesnicima su se obratili Slobodan Perović, pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite životne sredine i direktor EAS projekta i Antoine Avignon, predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ovim povodom, Slobodan Perović je istakao značaj rada na izradi planova za implementaciju direktiva u oblasti otpada, EAS i EISP 2 projekta, a učesnicima su detaljno predstavljene Radna verzija Specifičnog plana za implementaciju Okvirne direktive o otpadu, Radna verzija Specifičnog plana za implementaciju Direktive o deponijama, Radna verzija Specifičnog plana za implementaciju Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu, Radna verzija Specifičnog plana za implementaciju Direktive o baterijama i akumulatorima, kao i Radna verzija Specifičnog plana za implementaciju Direktive o električnom i elektronskom otpadu. Tokom diskusije, učesnici su dobili priliku da iznesu svoja mišljenja i predloge za budući rad.

Politika zaštite životne sredine Evropske unije zasniva se na načelima preventivnog delovanja i individualne odgovornosti. Dodatno, zasniva se na borbi protiv narušavanja životne sredine na samom izvoru zagađenja, zajedničkoj odgovornosti Evropske unije i država članica i na uključivanju zaštite životne sredine u druge politike Evropske unije. Prenošenje propisa Evropske unije u nacionalni pravni sistem samo je prvi korak u procesu prilagođavanja standardima Evropske unije. U tom procesu, finansijski je najzahtevniji sektor voda, nakon čega odmah sledi sektor upravljanja otpadom. Značajan deo troškova dostizanja ovih standarda finansiraće se uz pomoć fondova Evropske unije.