Rezultat 1: Jačanje institucija za sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine

Odlična vertikalna i horizontalna koordinacija, kao i jasna raspodela nadležnosti za transpoziciju, sprovođenje i izvršenje potrebnih koraka potrebni su za jačanje institucija. Takođe, neophodan je sistematski pristup analizi nadzornih, izvršnih i inspekcijskih kapaciteta kako bi se prevazišli institucionalni nedostaci i pripremio Akcioni plan za unapređenje i jačanje administrativnih kapaciteta (APACD).

Rezultat 2: Unapređenje kapaciteta za planiranje sprovođenja direktiva koje zahtevaju značajna finansijska ulaganja

Finansijski najzahtevniji sektori u okviru Poglavlja 27 su upravljanje vodama, uključujući vodosnabdevanje i tretman otpadnih voda (oko 5,7 milijardi evra) i upravljanje otpadom (oko 2,8 milijardi evra).

Osam Specifičnih planova za implementaciju direktiva u oblasti životne sredine (DSIPs) pripremljeni su kao deo projekta „Dalja implementacija Stratеgiје za aprоksimaciјu u оblasti živоtnе srеdinе“, kako bi se postigli ciljevi definisani u direktivama Evropske unije za najzahtevnije sektore (upravljanje vodama i otpadom).

Rezultat 3: Jačanje kapaciteta za investiciono i finansijsko planiranje projekata u oblasti životne sredine

Investicioni zahtevi i potencijalna sredstva za finansiranje projekata će biti identifikovani i predloženi, uz jasno obrazloženje zbog čega su sredstva raspoređena na određeni način. Takođe, na osnovu razvijene liste infrastrukturnih projekata i kriterijuma za odabir prioritetnih projekata, jedan od glavnih zadataka će biti usklađivanje investicionih potreba i raspoloživih ili potencijalnih finansijskih resursa i predlaganje politike za zatvaranje finansijskog jaza, kako bi se omogućilo sprovođenje projekata.

Projekat „Dalja implementacija Stratеgiје za aprоksimaciјu u оblasti živоtnе srеdinе“ traje 24 meseca, od oktobra 2016. do oktobra 2018. godine. Projekat finansira Evropska unija.